Arbeidsovereenkomst laten controleren

Arbeidscontract laten controleren

Wilt u weten of uw arbeidsovereenkomst goed in elkaar zit? Koppert Legal in Almere en Lelystad adviseert u graag over de inhoud van uw arbeidsovereenkomst. Vaak krijgen werknemers in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd aangeboden. Hierin is meestal een proeftijd opgenomen. Uiteraard kunt u ook direct een dienstverband voor onbepaalde tijd afspreken.

Bent u als werknemer voor een bepaald project aangenomen, dan het contract worden afgesloten voor de duur van dat betreffende project. Daarna eindigt die arbeidsovereenkomst van rechtswege. Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, is sprake van een arbeidsovereenkomst:

 • arbeid;
 • loon;
 • het verrichten van arbeid gedurende een zekere tijd;

 

In sommige situaties ontbreekt de instructiebevoegdheid van de werkgever. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij aanneming of bij een overeenkomst van opdracht. Als de gezagsverhouding ontbreekt, of één van de andere elementen, is dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Bij Koppert kunt u uw arbeidscontract laten controleren.

 

Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Een werkgever is verplicht aan de werknemer schriftelijk of elektronisch opgave te doen van een aantal afspraken. Dit zijn afspraken zoals:

 • de functie die de werknemer verricht;
 • de plaats waar de arbeid wordt verricht;
 • het tijdstip van indiensttreding;
 • de hoogte van het salaris;
 • het aantal arbeidsuren per dag of per week en de duur van de overeenkomst;
 • de hoeveelheid vakantiedagen die de werknemer opbouwt;
 • de vraag of er een cao van toepassing is op het dienstverband;
 • de vraag of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling.

 

Naast deze verplichte punten kan een proeftijd worden overeengekomen, maar ook een concurrentiebeding en een relatiebeding. Ook is het steeds gebruikelijker om een anti-ronselbeding overeen te komen.

 

Rechtsvermoeden

In een schriftelijke arbeidsovereenkomst worden bovenstaande punten opgenomen. Soms stelt een werkgever geen arbeidsovereenkomst op terwijl de werknemer is begonnen met het verrichten van werkzaamheden tegen betaling van salaris. De vraag is dan wat de status is van deze persoon. De wet schiet de werknemer te hulp door het opnemen van een rechtsvermoeden. Als de werknemer in een periode van drie maanden wekelijks of 20 uur per maand heeft gewerkt voor een werkgever, wordt dit gezien als een arbeidsovereenkomst. Ook als onduidelijk is voor hoeveel uur de werknemer is aangesteld, komt de wet de werknemer tegemoet door hiervoor een rechtsvermoeden op te nemen.

 

Mondelinge arbeidsovereenkomst

Een werkgever loopt een groot risico wanneer hij geen ondertekende arbeidsovereenkomst heeft bij aanvang van de werkzaamheden. Was het bijvoorbeeld de bedoeling dat een werknemer voor de bepaalde tijd van 7 maanden in dienst zou treden? En ligt er geen  ondertekende arbeidsovereenkomst aan ten grondslag? Is er bovendien geen correspondentie met de werknemer?  De werknemer gaat vervolgens per de startdatum aan de slag. Na een paar maanden wil de werkgever de arbeidsovereenkomst niet meer verlengen na afloop van de bepaalde tijd. Nu doet het probleem zich voor dat de werkgever de bepaalde tijd niet schriftelijk heeft overeengekomen. De werknemer kan dan aangeven dat de arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd is afgesproken. De werkgever moet dan bewijzen dat dat niet zo is. Door gebrek aan correspondentie of mailverkeer is dit lastig. Het gevolg hiervan kan zijn dat de werkgever een hogere vergoeding aan de werknemer moet betalen dan wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zou worden verlengd. Een ander risico loopt de werkgever als de werknemer niet bevalt, maar er is geen schriftelijke proeftijd.

Wij raden aan een werknemer pas met werken te laten beginnen als de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk door de werknemer is ondertekend.

 

Aanzegverplichting

Is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgesproken? En duurt deze overeenkomst langer dan zes maanden? Dan is de werkgever verplicht om de werknemer het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te zeggen. Dit is de aanzegverplichting. Als werkgever moet u dit een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk doen. Wilt u het dienstverband verlengen? Dan moet u dit als werkgever uw werknemer laten weten en tegen welke voorwaarden het dienstverband wordt voortgezet. Heeft u als werkgever niet voldaan aan de aanzegverplichting? In dat geval bent u de werknemer een boete verschuldigd van ten hoogste één maandsalaris.

 

Ketenregeling

Heeft een werknemer binnen een periode van 36 maanden meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft gehad? Dan krijgt hij automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moeten elkaar dan wel binnen 6 maanden hebben opgevolgd. Is er echter een periode van meer dan 6 maanden waarin er niet is gewerkt, dan begint de keten opnieuw.

Als de werknemer meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten heeft gehad met tussenpozen van maximaal 6 maanden, dan geldt de laatste aangegane arbeidsovereenkomst ook voor onbepaalde tijd.

Van deze ketenregeling kan bij cao worden afgeweken. De wetgever heeft daarnaast voor het onderwijs een uitzondering gemaakt. Dit heeft ermee te maken dat dat invalkrachten in het basisonderwijs op tijdelijke basis kunnen blijven invallen voor zieke docenten.

 

Contract laten nakijken?

Wilt u een contract eens laten nakijken of heeft u andere vragen? Een arbeidsrechtsadvocaat van Koppert Legal in Almere en Lelystad kan u verder helpen. Maak vandaag nog een afspraak en kom langs op onze vestiging.

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Ontruimingsbescherming cover

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga...
Transitievergoeding als ontslagvergoeding cover

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen...

Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor Wenst u...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Kort geding

Alles over een kort geding Sommige ontstane...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.