Beslag leggen

Alles over beslag leggen

Hebt u een niet-betalende klant die telkens met smoesjes op de proppen komt of gewoon niets meer van zich laat horen? Een ervaren advocaat beslaglegging van Koppert & De Jong in Almere en Lelystad kan u helpen met het effectief incasseren van uw vordering(en) door het leggen van conservatoir beslag ten laste van uw schuldenaar. Hebt u vragen? Graag nodigen wij u uit voor een gesprek en een kop koffie. Koppert & De Jong zijn gespecialiseerd in beslaglegging.

Hebt u als ondernemer een of meerdere vorderingen op uw niet betalende klant? Dan moet u normaalgesproken eerst een bodemprocedure starten. Pas wanneer een rechter u na een dergelijke procedure in het gelijk stelt, (een executoriale titel), kan een deurwaarder executoriaal beslag leggen op het vermogen van uw schuldenaar. Een dergelijke bodemprocedure neemt vaak weken tot maanden in beslag. De schuldenaar kan al lang en breed vermogenstanddelen verkopen of bezwaren en banktegoeden verdoezelen. Kunt u iets doen om dit te voorkomen? Het antwoord is simpel: jazeker, door conservatoir beslag leggen! Bob Koppert, advocaat beslaglegging kan u het juiste advies geven!

 

Conservatoir beslag leggen

Als schuldeiser kunt u conservatoir beslag leggen op vermogensbestanddelen van uw schuldenaar. Zo ‘verzekert’ om u uw vordering. Voor de duur van de bodemprocedure worden beslagen tegoeden bij de bank op een aparte rekening geparkeerd. De schuldenaar kan een beslagen onroerende zaak niet vrij van beslag verkopen. Voor het leggen van conservatoir beslag heeft u een advocaat nodig. Uw advocaat dient namens u een beslagrekest in bij de bevoegde voorzieningenrechter. In een dergelijk beslagrekest staat welke vordering(en) u op de schuldenaar heeft en wat de hoogte ervan is. De voorzieningenrechter beslist vervolgens na summier onderzoek, waarbij in de regel het verzoek wordt toegewezen. Het is van belang dat de schuldenaar niet op de hoogte is van het verzochte beslag. Zo komt het beslag als een verrassing voor uw schuldenaar. Als de voorzieningenrechter het akkoord geeft op het gewenste beslag, schakelt uw advocaat een deurwaarder in. Deze legt het daadwerkelijke beslag.

Waarop kan u allemaal beslag leggen?

U kunt conservatoir beslag leggen op:

  • onroerende zaken;
  • banktegoeden;
  • vorderingen die uw schuldenaar heeft op derden;
  • roerende zaken.

 

Uitstekend drukmiddel

De praktijk leert dat het leggen van beslag niet alleen een middel is om zekerheid te krijgen.  Het werkt ook als drukmiddel. Het leggen van bankbeslag zet vaak een zodanige druk op uw schuldenaar, dat deze alsnog snel betaalt of een regeling treft. Een inhoudelijke procedure is zo niet nodig en u hebt als schuldeiser het gewenste resultaat. Het leggen van conservatoir beslag is dus een uitstekend drukmiddel om snel resultaat te boeken.

 

Conservatoir beslag gaat over in executoriaal beslag

Soms levert een gelegd conservatoir beslag niet direct een betaling c.q. passende regeling op. U moet dan procederen. Normaal gesproken moet dit binnen veertien dagen nadat het beslag is gelegd. Dit gebeurt door een dagvaarding. Vervolgens moet u de dagvaardingsprocedure doorlopen. Hopelijk volgt er snel een eindvonnis waarin u als schuldeiser uw vordering toegewezen krijgt. Op dat moment gaat het gelegde conservatoire beslag automatisch over in executoriaal beslag en kan tot executie overgegaan worden. Betaalt de schuldenaar nog steeds niet vrijwillig? Dan gaat de deurwaarder over tot betekening van het vonnis. De schuldenaar krijgt dan nog een laatste kand om op korte termijn aan het vonnis te voldoen. Blijft de betaling wederom achterwege? Dan kan de deurwaarder een beroep doen op de beslagen gelden of beslagen roerende of onroerende zaak verkopen. Met de verkoopopbrengst van de beslagen goederen krijgt u uw vordering uitbetaald. De kosten van de deurwaarder worden in mindering gebracht.

 

Kosten conservatoir beslag

Om conservatoir beslag te kunnen leggen, moet rekening gehouden worden met advocaatkosten,  griffierechten en deurwaarderskosten. Voor de advocaatkosten zijn met de advocaten van Koppert Advocaten veelal heldere, vaste afspraken te maken. De griffierechten en deurwaarderskosten zijn vaste kosten die u als schuldeiser moet voorfinancieren. Bij toewijzing van de vordering komen deze op het bordjes te liggen van de schuldenaar. Net als (een gedeelte van) de advocaatkosten.

 

Meer informatie?

Bob Koppert helpt u graag wanneer u te maken hebt met niet-betalende klanten. Koppert Advocaten in Almere en Lelystad kan u helpen met het effectief incasseren van uw vordering(en) door het leggen van conservatoir beslag ten laste van uw schuldenaar. Heeft u vragen? Komt u eens een kop koffie drinken met één van de advocaten van Koppert Advocaten die gespecialiseerd is in beslaglegging.

 

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Ontruimingsbescherming cover

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga...
Transitievergoeding als ontslagvergoeding cover

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen...

Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor Wenst u...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Kort geding

Alles over een kort geding Sommige ontstane...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.