Concurrentiebeding en relatiebeding

Alles over concurrentiebeding en relatiebeding​

De arbeidsrecht advocaat van Koppert & De Jong procedeert vaak over het concurrentiebeding. Wilt u meer informatie hierover of heeft u een concrete vraag over een vertrekkende werknemer die volgens u gebonden is aan een concurrentiebeding? Lijkt het erop dat uw voormalig werknemer uw relaties benadert in strijd met het relatiebeding? Belt u gerust met Bob Koppert of kom binnen voor een kop koffie.

Werkgever en werknemer kunnen afspraken maken die gelden na afloop van het dienstverband. Dit zijn de zogeheten postcontractuele bedingen zoals een concurrentiebeding, maar ook een geheimhoudingsbeding.  Bob Koppert staat u graag bij wanneer u meer informatie of advies hierover wilt.

 

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding waarin de werkgever en de werknemer afspraken maken over werkzaamheden van de werknemer na afloop van het dienstverband. In dit beding maken de werkgever en de werknemer afspraken over de wijze waarop de werknemer werkzaam mag zijn na vertrek. Over het algemeen geldt dat dit afspraken zijn waarin werkgever en werknemer vastleggen dat de werknemer niet in dienst mag treden bij een concurrent of zelf een concurrerend bedrijf opricht. Vaak koppelen de partijen hieraan een termijn en een geografische reikwijdte. Overtreedt de werknemer het concurrentiebeding? Dan is de werknemer vaak boetes aan de werkgever verschuldigd. Een afgeleide van het concurrentiebeding is het relatiebeding. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om na afloop van de arbeidsovereenkomst (zakelijk) contact te hebben met klanten en relaties van de voormalige werkgever. Een concurrentiebeding wordt schriftelijk overeengekomen en is altijd met meerderjarige werknemers. Een contract moet bovendien voor onbepaalde tijd zijn afgesloten.

 

Concurrentiebeding bepaalde tijd

Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan mag daarin alleen een concurrentiebeding worden opgenomen met schriftelijk motivatie waarom een werkgever dit wil. De werkgever moet zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen benoemen. Heeft de werkgever die niet opgenomen, dan is het concurrentiebeding in het contract niet geldig.

 

Arbeidsvoorwaarden regeling

Een concurrentiebeding hoeft niet per definitie in de arbeidsovereenkomst te staan. Wordt er in een arbeidsovereenkomst of in een brief verwezen naar een bijgevoegde arbeidsvoorwaardenregeling waarin een concurrentiebeding voorkomt? Verklaart de werknemer verklaart zich door ondertekening akkoord? Dan geldt het concurrentiebeding als schriftelijk gesloten.

 

Concurrentiebeding proeftijd

Wanneer de werkgever de werknemer in de proeftijd ontslaat, blijft het concurrentiebeding geldig. De werkgever moet echter goede argumenten hebben als hij de werknemer na afloop van de proeftijd aan het concurrentiebeding wil houden. Het wordt mogelijk anders als het de werknemer is die tijdens de proeftijd opzegt om bij een concurrent in dienst te willen treden. De werkgever moet in een eventuele procedure aantonen wat het belang van het handhaven van het concurrentiebeding.

 

Waarvoor dient een concurrentiebeding of een relatiebeding?

Postcontractuele bedingen gaan over de periode na afloop van het dienstverband. Ze hebben als doel om het bedrijf van de werkgever te beschermen. Een concurrentiebeding beschermt bedrijfsspecifieke informatie, zoals prijzen, marges, klantenkennis, werkwijze en ontwikkelde producten/diensten op zo’n manier dat deze kennis niet bij een concurrent komt. Het relatiebeding zorgt ervoor dat de vertrekkende werknemer geen zakelijk voordeel heeft van de relaties van de voormalige werkgever. Ook dit dient ter bescherming van het bedrijfsdebiet van de werkgever. Wanneer een werknemer een beding overtreedt, kan de werkgever de werknemer beboeten.

 

Concurrentiebeding aanvechten

Het recht op vrije arbeid is een grondrecht. Een concurrentiebeding beperkt dit omdat het een werknemer verbiedt om na afloop van het dienstverband op zekere wijze werkzaam te zijn. Kan een werknemer die zijn handtekening heeft gezet onder een concurrentiebeding per definitie nooit de overstap naar een concurrent maken?

Wanneer een werkgever en een werknemer een concurrentiebeding hebben gesloten, is de werknemer daaraan in principe gebonden. Het doel van een concurrentiebeding is echter niet om concurrentie in het algemeen tegen te gaan. De werkgever beschermt zijn organisatie met dit beding. De werkgever kan echter niet alleen maar verwijzen naar het concurrentiebeding maar moet kunnen beargumenteren waarom de werknemer onderhevig is aan het concurrentiebeding. Een werkgever kan bijvoorbeeld aangeven dat de werknemer bedrijfsgeheimen kent, zakelijke contacten met klanten heeft of heeft geïnvesteerd in de werknemer wat betreft opleiding en deskundigheid.

Tegenover het belang van de werkgever om het bedrijfsdebiet te beschermen, staat het belang van de werknemer om de overstap te maken. Een overstap gaat vaak gepaard met bijvoorbeeld een hogere functie, hoger salaris en een betere pensioenregeling. Dit zijn omstandigheden die in het voordeel van de werknemer zijn. Wil de werknemer daadwerkelijk de overstap maken? En vindt de werkgever dit een overtreding van het concurrentiebeding? Dan kunnen werkgever en werknemer de situatie aan de rechter voorleggen. Het is verstandig dat een werknemer de kwestie vóór de overstap aanhangig maakt. Gaat de werknemer eerst in dienst bij de concurrent en maakt hij daarna de gang naar de rechter? Dan loopt de werknemer het risico dat hij boetes is verschuldigd aan de werkgever. Zeker wanneer de rechter vindt dat de werknemer de overstap niet had mogen maken.

De rechter hoort tijdens een procedure (vaak een kort geding) de belangen van beide partijen aan en maakt daarna een belangenafweging. Wilt u op voorhand een inschatting over uw kansen in de procedure? Neem dan de situatie door met een advocaat arbeidsrecht die ook de onderhandelingen voor u kan voeren. Vaak is het mogelijk om in onderling overleg tot een voor beide partijen passende oplossing te komen. Bob Koppert is u graag van dienst.

 

Vergoeding voor concurrentiebeding

Vindt de rechter dat het belang van de werkgever zwaarder weegt dan dat van de werknemer? Ondervindt de werknemer door handhaving van het beding ernstig nadeel? Dan kan de rechter bepalen dat de werkgever een vergoeding aan de werknemer moet betalen.

 

Let op je activiteiten op social media!

Het linken op LinkedIn met relaties of klanten van de oud-werkgever tijdens de duur van het relatiebeding, is een overtreding van het relatiebeding. Veel werknemers realiseren zich dit niet. Het gevolg is dan dat de werknemer boetes is aan die werkgever. Het maakt daarbij niet uit of de werkgever zelf het verzoek heeft ontvangen of verstuurd.  Volgens de jurisprudentie is het een bewuste keuze om een contact toe te voegen aan het netwerk. Ook wervende teksten op social media, verwijzingen naar contactgegevens en de website van de nieuwe werkgever, kunnen in strijd zijn met het relatiebeding.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over een concurrentiebeding of even sparren met een kop koffie? Neemt u dan contact op met Bob Koppert uw arbeidsrechtadvocaat in Almere en Lelystad.

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Ontruimingsbescherming cover

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga...
Transitievergoeding als ontslagvergoeding cover

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen...

Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor Wenst u...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Kort geding

Alles over een kort geding Sommige ontstane...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.