Hoger beroep

Alles over hoger beroep 

Hebt u een vonnis waartegen u in hoger beroep wilt komen? Gaat uw wederpartij in hoger beroep en wilt u professionele bijstand? De ervaren advocaten van Koppert & De Jong kunnen u helpen met alle facetten van het hoger beroep. Wij nodigen u graag uit voor een kop koffie om u nader te adviseren over de mogelijkheden van uw hoger beroep.

Is een van de partijen het niet eens met de uitkomst van een vonnis van de rechtbank? Dan kan die partij in de meeste gevallen in hoger beroep gaan. Dit houdt in dat de zaak geheel of gedeeltelijke opnieuw wordt voorgelegd, alleen nu aan het gerechtshof. Ook nieuwe feiten of omstandigheden kunnen voor het eerst in hoger beroep naar voren worden gebracht. Voorwaarde voor het instellen van hoger beroep is wel dat het moet gaan om een financieel belang van tenminste € 1.750,-. Hoger beroep kan alleen maar ingesteld worden door een advocaat.

 

Termijn hoger beroep

De termijn voor het instellen van het hoger beroep in civiele zaken bedraagt drie maanden na de datum van het vonnis van de rechtbank of kantonrechter. Bij hoger beroep tegen een uitspraak in kort geding is de termijn slechts vier weken. Deze termijnen zijn harde, fatale termijnen. Het één dag te laat instellen van hoger beroep zal leiden tot niet-ontvankelijkheid. Na een uitspraak in kort geding gelden kortere termijnen.

 

Verloop procedure hoger beroep

Een hoger beroepsdagvaarding leidt een hoger beroep in. Hierin staan soms al direct de gronden (ook wel grieven genoemd), waaruit blijkt waarom de appellant (de partij die in hoger beroep gaat) het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank of kantonrechter. Deze grieven hoeven echter nog niet direct in de hoger beroepsdagvaarding. Dit kan ook (later) separaat bij memorie van grieven. Na het indienen van de memorie van grieven is de advocaat van de andere partij (de geïntimeerde) aan zet met het indienen van een schriftelijke reactie, de memorie van antwoord. Hierna kan het gerechtshof bepalen dat er een zitting komt. Ook kan het zijn dat het gerechtshof aan de hand van alle gewisselde processtukken (in eerste aanleg en het hoger beroep) al voldoende is voorgelicht en er direct wordt besloten om arrest te wijzen.

 

Kosten hoger beroep

Om een zaak voor te leggen aan het gerechtshof moet de appellant griffierechten betalen. Om als geïntimeerde verweer te kunnen voeren, moet eveneens griffierecht worden voldaan. Griffierechten zijn vaste kosten, die jaarlijks opnieuw worden vastgesteld en raadpleegbaar zijn op de website www.rechtspraak.nl. Naast deze vaste kosten moet u rekening houden met  advocaatkosten. De partij die in het meest ongelijk wordt gesteld, moet meestal betalen. Dan hebben we het voornamelijk over de griffierechten en advocaatkosten van de andere partij . Deze advocaatkosten berekend worden volgens een vast liquidatietarief. Dus los van de werkelijke kosten van de advocaat, die in de praktijk hoger zijn.

 

Meer informatie?

De ervaren advocaten van Koppert Advocaten kunnen u helpen met alle facetten van het hoger beroep. Komt u anders eens een kop koffie drinken met één van de advocaten van Koppert & De Jong die gespecialiseerd zijn in het hoger beroep. Bel vandaag nog voor een afspraak.

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Ontruimingsbescherming cover

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga...
Transitievergoeding als ontslagvergoeding cover

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen...

Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor Wenst u...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Kort geding

Alles over een kort geding Sommige ontstane...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.