Huurders die niet betalen

Alles over huurders die niet betalen

Heeft u te maken met een niet betalende huurder? Uw gespecialiseerde advocaat huurrecht van Koppert & De Jong kan u hierbij helpen! Als verhuurder loopt u er waarschijnlijk geregeld tegenaan dat één van uw huurders de overeengekomen huurprijs niet of niet tijdig aan u betaalt. Uw huurder vindt dat er een reden is om geen of minder huur dan overeengekomen te voldoen (bijvoorbeeld als er sprake is van een gebrek aan het gehuurde).

In de praktijk zijn wij steeds vaker dat huurders bij liquiditeitskrapte ervoor kiezen om de verhuurder als laatste te betalen. Als verhuurder kunt verschillende acties hiertegen ondernemen.

 

Dagvaardingsprocedure

Als verhuurder kunt u betaling van de verschuldigde huurpenningen vorderen via een incassoprocedure bij de kantonrechter. Alle huurkwesties gaan via de bevoegde kantonrechter en niet via de rechtbank. Let op: bij het te laat betalen van de huur, is de huurder op grond van de veelal toepasselijk ROZ-voorwaarden een boete verschuldigd, gelijk aan 1 of 2% van de huursom met een minimum van € 300,-. Daarnaast kunt u als verhuurder eveneens buitengerechtelijke incassokosten vorderen.

 

Ontbinding huurovereenkomst

Als verhuurder kunt u onder bepaalde voorwaarden beëindiging van de huurovereenkomst vorderen wanneer  uw huurder de verschuldigde huur niet voldoet. Een rechter geeft hier echter niet zomaar toestemming voor. In de regel gaat een rechter pas tot ontbinding van de huurovereenkomst over indien uw huurder tenminste drie maanden huur onbetaald laat. Ontstaat er binnen een jaar na een vorige uitspraak van de rechter opnieuw een huurachterstand? Dan kan de rechter al sneller tot ontbinding overgaan. Vooruitlopende op een ontbindingsvordering in een dagvaardingsprocedure kan in een kort geding alvast ontruiming van het gehuurde gevorderd worden. In veruit de meeste gevallen komt het na een kort geding vonnis helemaal niet tot een dagvaardingsprocedure. U bent als verhuurder zo snel van uw niet-betalende huurder af.

 

Geen eigenrichting toegestaan

Een veel door verhuurders aan ons gestelde vraag is: “Mijn huurder betaalt niet, mag ik hem de toegang tot het gehuurde ontzeggen en de sloten vervangen?”.  Het antwoord hierop is: nee, dat mag niet. Indien u dit als verhuurder doet, dan handelt (ook) u in strijd met de huurovereenkomst. Het vervangen van de sloten is te kwalificeren als eigenrichting. Dit is wettelijk verboden is. Indien u dit als verhuurder toch doet, dan kan de huurder in een kort geding toegang tot het gehuurde eisen. Door bijvoorbeeld afgifte van de sleutels van de vervangende sloten.

 

Meer informatie?

Heeft u te maken met een niet betalende huurder? Uw gespecialiseerde huurrecht advocaat van Koppert en De Jong kan u hierbij helpen. Bel voor een afspraak. Wij adviseren u graag!

 

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Ontruimingsbescherming cover

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga...
Transitievergoeding als ontslagvergoeding cover

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen...

Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor Wenst u...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Kort geding

Alles over een kort geding Sommige ontstane...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.