Huurovereenkomst winkelruimte

Alles over huurovereenkomst winkelruimte  

Bent u op zoek naar een huurrecht advocaat die alles weet over het huren of opzeggen van de huurovereenkomst winkelruimte? Bij Koppert & De Jong bent u hiervoor aan het juiste adres. Bel voor een afspraak! Wij helpen u graag!

Een middenstandsbedrijfsruimte noemen we in de huurrechtpraktijk ook wel een 290-bedrijfsruimte of winkelruimte. Niet alleen een winkel, maar bijvoorbeeld ook een hotel, restaurant en kapperszaak vallen onder de middenstandsbedrijfsruimte. Een ruimte valt onder het begrip ‘middenstandsbedrijfsruimte’ als:

  • er sprake is van een gebouwde onroerende zaak;
  • de verhuurde ruimte bestemd moet zijn voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, restaurant- of cafébedrijf, afhaal- of besteldienst of ambachtsbedrijf;
  • de verhuurde ruimte moet kunnen worden gekwalificeerd als een voor het publiek toegankelijk lokaal.

 

Looptijd huurovereenkomst winkelruimte

Bij de huurovereenkomst winkelruimte geldt als wettelijk uitgangspunt dat de huurovereenkomst duurt voor een periode van 5 + 5 jaar. Twee keer vijf jaar heeft ermee te maken dat de huurder de huurovereenkomst van winkelruimte wel na vijf jaar moet kunnen opzeggen. Als er een eerste huurperiode is overeengekomen voor korter dan vijf jaar, maar langer dan twee jaar, dan kan de huurder de overeengekomen huurtermijn vernietigen en een beroep doen op de termijnbescherming.

 

Huurovereenkomst winkelruimte korte duur

Als verhuurder wilt u misschien niet altijd direct een huurovereenkomst aangaan voor de periode van 5 + 5 jaar. Daarvoor biedt de huurovereenkomst winkelruimte voor bepaalde tijd de oplossing. De wet biedt (op grond van artikel 7:301 BW) u als verhuurder de mogelijkheid om met een huurder een huurovereenkomst voor korte duur aan te gaan, meer specifiek van maximaal twee jaren. Dit wordt ook wel de proefperiode genoemd. Daarbij kan zelfs afgesproken worden dat de huurovereenkomst van rechtswege (en dus zonder opzegging) eindigt. Maar let erop dat dit ook gebeurt of dat de huurovereenkomst tijdig en correct wordt opgezegd. Anders wordt de huurovereenkomst automatisch toch weer omgezet in een huurovereenkomst van 5 + 5 jaar (te rekenen vanaf aanvangsdatum van de oorspronkelijke huurovereenkomst).

 

Opzeggen huurovereenkomst winkelruimte na 5 jaar

Zowel de huurder als de verhuurder kunnen de huurovereenkomst van 5 + 5 jaar na afloop van de eerste 5 jaar opzeggen. Hierbij dienen beide partijen een opzegtermijn van 12 maanden in acht te nemen. Daarbij is het goed om op te merken dat een verhuurder een huurovereenkomst alléén kan opzeggen met vermelding van één van de twee volgende opzeggingsgronden:

  • de huurder heeft zich niet als een goed huurder gedragen;
  • de verhuurder heeft het gehuurde voor dringend eigen gebruik nodig.

 

Opzeggen huurovereenkomst winkelruimte na periode van 5 + 5 jaar

Een verhuurder heeft na afloop van de huurperiode van 5 + 5 jaar meer ruimte om de huurovereenkomst op te zeggen. Naast de twee opzeggingsgronden als hiervoor genoemd, kan de verhuurder de huurovereenkomst ook opzeggen indien:

  • de huurder niet instemt met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst;
  • de verhuurder krachtens een geldend bestemmingsplan een op het gehuurde liggende bestemming wil verwezenlijken;
  • de rechter een belangenafweging doet. Dit houdt in dat de rechter kijkt naar de belangen van de huurder bij voortzetting van de huurovereenkomst en de belangen van de verhuurder bij het eindigen van de huurovereenkomst.

 

De rechter zal niet ‘zomaar’ de huurovereenkomst beëindigen. Dit zal de rechter alleen doen bij zwaarwegende belangen van de verhuurder.

 

Meer informatie?

Koppert & De Jong helpt u graag bij al uw geschillen op het gebied van huren en huurrecht. Wilt u meer weten of een persoonlijke afspraak? Bel of mail naar Koppert & De Jong!

 

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Ontruimingsbescherming cover

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga...
Transitievergoeding als ontslagvergoeding cover

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen...

Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor Wenst u...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Kort geding

Alles over een kort geding Sommige ontstane...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.