Incassokosten

Alles over incassokosten

Blijft uw klant weigeren uw facturen te betalen? Weigert uw klant zich aan betalingsverplichtingen te voldoen? Hebt u de eerste drie stappen van het stappenplan incasso doorlopen? En heeft uw debiteur nog steeds niet betaald? Dan wordt het tijd voor incassomaatregelen! Koppert & De Jong helpt u graag verder!

 

Wat zijn incassokosten?

Incassokosten zijn de buitengerechtelijke kosten die u moet maken om uw vorderingen te incasseren. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die uw advocaat maakt voor het leggen van contact met uw debiteur of het versturen van de sommatiebrief.

 

Incassokosten consument debiteur

Sinds 1 juli 2012 is Wet Incassokosten (WIK) van kracht. Dit betekent onder meer dat uw debiteur eerst een aanmaning van u als schuldeiser moet ontvangen. Hierin staat dat de debiteur tenminste 14 dagen de tijd krijgt om de vordering alsnog (vrijwillig) te voldoen. In deze aanmaning staan ook, dat de debiteur incassokosten verschuldigd is wanneer hij of zij niet binnen deze termijn betaalt. U moet ook de hoogte van de incassokosten noemen (berekend conform de WIK).

 

Incassokosten zakelijke debiteur

Bent u ondernemer en hebt u een vordering op een zakelijke debiteur? Dan geldt de 14-dagentermijn zoals hiervoor genoemd niet. Betaalt uw debiteur uw vordering(en) niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen? Dan kunt u direct aanspraak maken op de vergoeding van de incassokosten. Uitgangspunt is dat u daarbij de incassokosten op basis van de wettelijk voorgeschreven wijze berekent. In een zakelijke relatie mag u echter afwijken van de wettelijke normen. U kunt contractueel (ook in toepasselijke algemene voorwaarden) andersluidende afspraken overeenkomen over de hoogte van de verschuldigde incassokosten bij het niet tijdig betalen van vorderingen.

 

Tip: Bekijk uw algemene voorwaarden eens en controleer of u hierin een bepaling hebt opgenomen over de vergoeding van incassokosten. Een percentage van 15% van de verschuldigde hoofdsom wordt in de rechtspraak snel als redelijk betitelt. Ook is het raadzaam een minimumbedrag (van bijvoorbeeld € 250,-) op te nemen, zodat het ook voor de relatief kleine vorderingen loont om incassomaatregelen te nemen.

 

Meer informatie?

Mocht u na het lezen bovenstaande nog nader advies of extra informatie willen, dan kan dat uiteraard. Koppert & De Jong is u graag van dienst. Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak.

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Ontruimingsbescherming cover

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga...
Transitievergoeding als ontslagvergoeding cover

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen...

Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor Wenst u...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Kort geding

Alles over een kort geding Sommige ontstane...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.