Kort geding

Alles over een kort geding

Sommige ontstane geschillen kunnen niet wachten op een reguliere dagvaardingsprocedure bij de rechtbank. Dit heeft ermee te maken dat zo’n procedure veel tijd in beslag neemt. Kwesties met een spoedeisend belang legt u daarom in een kort geding procedure voor. Hebt u een geschil dat met spoed aan een rechter moet worden voorgelegd? Of bent u in kort geding gedagvaard en zoekt u bijstand? De ervaren advocaten van Koppert & De Jong kunnen u helpen met een kort geding. Wij nodigen u van harte bij bij ons op kantoor om nader kennis te maken en u te adviseren over uw mogelijkheden.

Of er sprake is van een spoedeisend belang, hangt af van verschillende factoren. Hierbij wordt een belangenafweging gemaakt tussen die van de eiser en gedaagde. Daarnaast speelt de vraag mee hoe ingrijpend een gevraagde voorziening is.

 

Voorlopig oordeel

De voorzieningenrechter (de rechter in het kort geding) kan in het vonnis in kort geding alleen condemnatoir zijn. Dat wil zeggen dat een partij verplicht wordt iets te doen of verboden wordt iets te doen. Het vonnis kan niet declaratoir (vaststellen van een rechtstoestand) of constitutief (in het leven roepen, wijzigen of beëindigen van een rechtstoestand) zijn. Dit heeft ermee te maken dat er alleen een voorlopig oordeel kan worden gegeven. Zo kan een voorzieningenrechter in een civiele procedure geen overeenkomsten ontbinden of vernietigen. De rechter geeft in kort geding een voorlopig oordeel over de mate van waarschijnlijkheid dat de vordering ook in een bodemzaak zal worden toegewezen. In de praktijk gebeurt het vaak dat het kort geding tot een schikking leidt. Ook komt het vaak voor dat partijen zich neerleggen bij het oordeel van de voorzieningenrechter. Het kort geding is een uiterst effectief middel om snel een geschil beslecht te krijgen.

 

Spoedprocedure

Een kort geding procedure begint bij het opstellen van een kort geding dagvaarding. De eisende partij vraagt op basis van een concept-dagvaarding een zittingsdatum aan bij de voorzieningenrechter. Is er een zittingsdatum bekend? Dan betekent de ingeschakelde deurwaarder van eisende partij de dagvaarding aan de gedaagde om op de geplande zitting te verschijnen. De zitting vindt in zeer spoedeisende gevallen soms al plaats binnen 24 uur. In de meeste gevallen vindt de zitting binnen één of enkele weken plaats. De gedaagde partij kan -indien gewenst- voorafgaand aan de zitting bescheiden aan de voorzieningenrechter toezenden. Tijdens de zitting kan de gedaagde partij (al dan niet bijgestaan door een advocaat) verweer voeren tegen de vordering van eiser. Meestal wordt er na de mondelinge behandeling van het kort geding binnen één of twee weken een kort gedingvonnis gewezen. In zeer spoedeisende gevallen kan er nog op diezelfde dag als de zitting of direct na aflopen van de zitting vonnis gewezen worden.

 

Meer informatie?

Heeft u een geschil dat met spoed aan een rechter voorgelegd moet worden? Of bent u in kort geding gedagvaard en zoekt u bijstand? De ervaren advocaten van Koppert Advocaten kunnen u helpen met een kort geding. Komt u anders eens een kop koffie drinken met één van de kort geding advocaten van Koppert Advocaten en laat u overtuigen.

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Ontruimingsbescherming cover

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga...
Transitievergoeding als ontslagvergoeding cover

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen...

Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor Wenst u...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Hoger beroep

Alles over hoger beroep  Hebt u een vonnis...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.