Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga hier mee om als huurder en als verhuurder. Dit is waar je op moet letten om problemen te voorkomen. Wilt u als huurder ondanks een opgezegde huurovereenkomst, toch langer in het gehuurde blijven? Of wilt u als verhuurder juist voorkomen dat uw huurder ondanks uw opzegging langer in het gehuurde blijft zitten? In dit artikel vertellen we u alles over ontruimingsbescherming.

Bent u opzoek naar een advocatenkantoor met een persoonlijke benadering en directe communicatie? Bij Koppert Legal wordt u niet behandelt als een nummertje en zorgen we altijd voor een persoonlijke aanpak. Benieuwd waarmee we u kunnen helpen? Dat kun je hier lezen.

Wat is een ontruimingsbescherming?

Anders dan bij de huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte, geldt voor de huur van overige bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW (waaronder kantoorruimte) een zeer grote mate van contractvrijheid. Zo geldt er geen minimale huurtermijn of een termijnbescherming zoals geldt bij een huurovereenkomst winkelruimte. Stel dat er is opgezegd en de ontruiming is aangezegd. Dan betekent dit nog niet dat de huurder het gehuurde ook daadwerkelijk moet verlaten. Een huurder kan de rechter vragen om ontruimingsbescherming. Dit zorgt ervoor dat de huurder langer in de ruimte kan blijven.

Ontruimingsbescherming
Photographer: Mikhail Pavstyuk | Source: Unsplash

Twee maanden termijn

Een huurder die een beroep doet op ontruimingsbescherming, moet dit doen binnen twee maanden ná de datum waartegen de ontruiming is aangezegd. Dit moet gebeuren door middel van een verzoekschrift bij de bevoegde kantonrechter. Is de huurovereenkomst door de verhuurder alleen maar opgezegd en is de ontruiming niet aangezegd? Dan gaat de twee maanden termijn voor het indienen van het verzoek tot ontruimingsbescherming ook nog niet lopen. Het tijdstip waartegen de ontruiming wordt aangezegd mag niet vóór het tijdstip liggen waartegen wordt opgezegd.

Schorsing verplichting tot ontruiming

Is het verzoek tot ontruimingsbescherming tijdig gedaan? Dan hoeft de huurder de gehuurde ruimte niet te ontruimen, totdat de rechter op het verzoekschrift heeft geoordeeld. Veel huurders die de gehuurde kantoorruimte niet willen verlaten, dienen vrijwel allemaal aan het einde van de twee maand termijn een verzoekschrift tot ontruimingsbescherming. Dit heeft ermee te maken dat ze de maximale termijn benutten om niet te hoeven ontruimen.

Beoordeling verzoek: afwegen belangen

De rechter beoordeelt bij het verzoek tot ontruimingsbescherming de belangen van zowel de huurder als de verhuurder. Komt de rechter tot het oordeel dat de belangen van de huurder zwaarder wegen dan de belangen van de verhuurder? Dan wordt het verzoek tot ontruimingsbescherming toegewezen voor een periode van maximaal één jaar. Na die maximale periode van één jaar moet de huurder echt vertrekken, tenzij hij nogmaals ontruimingsbescherming vraagt. Dan zal er wederom een belangenafweging plaatsvinden. De eerste termijn van ontruimingsbescherming wordt daarbij meegewogen. Slechts in uitzonderlijke gevallen krijgt een huurder opnieuw een termijn gegund niet te hoeven ontruimen. In theorie kan de huurder ook daarna nogmaals een verzoek indienen. Hierdoor kan in totaal maximaal drie jaar ontruimingsbescherming worden gekregen.

Wanneer geen ontruimingsbescherming

In de volgende gevallen heeft een huurder echter geen recht op ontruimingsbescherming:

  • De huurder heeft de huurovereenkomst zelf opgezegd;
  • De huurovereenkomst is beëindigd met wederzijds goedvinden;
  • De huurovereenkomst is ontbonden vanwege een tekortkoming van de huurder;
  • De huurder heeft het verzoek niet binnen de twee maanden termijn (en dus te laat) ingediend.

Meer informatie over ontruimingsbescherming?

Wilt u meer weten over wat het recht rondom huur allemaal voor u betekent? Koppert & De Jong helpt u graag met juridisch advies rondom het huurrecht voor zowel huurder als verhuurder. U kunt langkomen voor een gratis kennismakingsgesprek en dan helpen we u graag persoonlijk verder. Plan hier vrijblijvend een gesprek in.

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Transitievergoeding als ontslagvergoeding cover

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen...

Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor Wenst u...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Kort geding

Alles over een kort geding Sommige ontstane...

Hoger beroep

Alles over hoger beroep  Hebt u een vonnis...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.