Erik de Jong

Erik de Jong is een echt mensenmens. Door op mensen af te stappen, met hen te praten, uit te nodigen voor een gesprek en echt te kijken naar de persoon achter de mens. Zodoende komt hij tot een grondig beeld van wat er speelt bij betreffende geschillen. Mensenkennis, eigen persoonlijke ervaringen, zijn ervaringen als speciaal wijkbeheerder en zijn vaktechnische achtergrond als overlastspecialist maken, dat hij een casus snel kan doorgronden.

“Ik ben het misschien niet met je eens, maar ik zal je onvoorwaardelijk je recht verdedigen om van jezelf een ezel te maken.“

Jurist en overlast specialist

Erik de Jong is jurist en is een expert op het gebied van huurrecht, intensief beheer, zware overlastzaken, ondermijning. Bovendien heeft hij voor diverse corporaties interim werk gedaan. De Jong hoeft niet zoals een advocaat aan artikel 35b lid 1 van de Regeling op de Advocatuur te voldoen. Echter voldoet De Jong hier vrijwillig wel aan. Op het gebied van Huurrecht, incasso en Strafrecht verplicht hij zichzelf om elk kalenderjaar, volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten, tien opleidingspunten te behalen binnen de bovengenoemde rechtsgebieden.