Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werkgever vragen over transitievergoeding ter voorbereiding op een ontslagkwestie? Of heeft u als werknemer een vaststellingsovereenkomst gekregen, maar vraagt u zich af of u wel krijgt waar u recht op heeft? In dit artikel vertellen we u alles over de transitievergoeding en de ontslagvergoeding.

Bent u opzoek naar een advocatenkantoor met een persoonlijke benadering en directe communicatie? Bij Koppert Legal wordt u niet behandelt als een nummertje en zorgen we altijd voor een persoonlijke aanpak. Benieuwd waarmee we u kunnen helpen? Dat kun je hier lezen.

Wat is een ontslagvergoeding?

Vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst bouwt een werknemer een vergoeding op. Een ontslagvergoeding is een vergoeding die door een werkgever wordt betaald aan een werknemer als compensatie voor het verlies van zijn of haar baan. Het is een financiële tegemoetkoming die bedoeld is om de werknemer te helpen bij het vinden van ander werk en om eventuele financiële gevolgen van het ontslag op te vangen. Zelfs wanneer de werkgever tijdens de proeftijd afscheid van de werknemer neemt, moet de werkgever de werknemer een zogenaamde transitievergoeding betalen.

Transitievergoeding

Transitievergoeding berekenen

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die wettelijk verplicht is bij het beëindigen van een dienstverband. De transitievergoeding is gebaseerd op een vaste formule en is afhankelijk van de hoogte van het bruto maandsalaris met bijbehorende emolumenten (zoals vakantiegeld, bonus, vergoeding voor overwerk) en de duur van het dienstverband. Voor elk gewerkt jaar krijgt de werknemer 1/3 bruto maandsalaris. Voor de resterende duur korter dan 1 jaar wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Bereken hier uw transitievergoeding.

Kosten in mindering brengen tot transitievergoeding

Als werkgever kunt u transitiekosten en inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de transitievergoeding.

Transitiekosten

Dit zijn kosten van maatregelen die genomen zijn om werkloosheid te voorkomen of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Voorbeelden hiervan zijn scholing, outplacement, coaching en het hanteren van een langere opzegtermijn waardoor de werknemer meer tijd heeft om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Inzetbaarheidskosten

Dit zijn kosten die verband houden met het bevorderen van een bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor een opleiding die geen betrekking heeft op de functie van de werknemer, maar wel kan bijdragen aan een betere positie op de arbeidsmarkt.

Wilt u als werkgever deze kosten in mindering brengen? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Voordat kosten zijn gemaakt moeten u ze bijvoorbeeld schriftelijk mededelen aan de werknemer. De werknemer moet ermee instemmen dat die kosten van de transitievergoeding af gaan. De kosten moeten specifiek gemaakt zijn ten behoeve van deze werknemer. Het mag niet gaan om loonkosten en de kosten moeten proportioneel zijn. Deze kosten moeten vervolgens gemaakt zijn of worden tijdens of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend. Ook mogen de kosten door de werkgever niet verhaald kunnen worden op een derde. Naast deze voorwaarden gelden speciale bepalingen voor BBL-opleidingen.

Wanneer transitievergoeding betalen?

De werkgever is in een aantal situaties verplicht om aan de werknemer te betalen. Deze zijn:

  • Ontslag tijdens de proeftijd;
  • Niet verlengen van de arbeidsovereenkomst op initiatief werkgever;
  • Opzegging door de werkgever na toestemming UWV;
  • Ontbinding door de kantonrechter.

Is een transitievergoeding altijd verplicht?

Bij ontslag op staande voet hoeft vaak geen transitievergoeding te worden betaald. Vindt de kantonrechter dat het ontslag op staande voet onacceptabele gevolgen voor de werknemer? Dan kan de kantonrechter onder omstandigheden alsnog een transitievergoeding toekennen. Soms komt er tijdens de ontbindingsprocedure bij de rechter vast te staan dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Dan is er eveneens geen transitievergoeding verschuldigd. Dit zijn bijvoorbeeld gevallen als het plegen van fraude of het meerdere malen overtreden van regels terwijl de werknemer daarvoor gewaarschuwd was.

Billijke vergoeding

Is er gebleken dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld waardoor de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt? Dan is de werkgever naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding aan de werknemer verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding staat op voorhand niet vast zoals wel het geval is bij de transitievergoeding. Bij de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval en dus ook met de ernst van de gevolgen van het ontslag van de werknemer. Het is aan de werknemer om te onderbouwen hoe hoog die billijke vergoeding dient te zijn. Als een werknemer niet zo ver van zijn pensioengerechtigde leeftijd verwijderd is en het voor de hand zou hebben gelegen dat de arbeidsovereenkomst tot het pensioen zou hebben voortgeduurd, dan kan bijvoorbeeld het gederfde inkomen als billijke vergoeding worden gevorderd.

Gefixeerde schadevergoeding

Als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, zullen zowel werkgever als werknemer een opzegtermijn in acht moeten nemen. De opzegtermijn voor de werknemer is vaak één maand, die voor de werkgever is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Overigens kunnen over de duur van de opzegtermijn andere afspraken worden gemaakt en is afwijking bij cao mogelijk.

Als één van de partijen geen rekening houdt met de opzegtermijn en de arbeidsovereenkomst opzegt, staat in de wet dat de opzeggende partij een schadevergoeding moet betalen aan de andere partij. Die schadevergoeding is de gefixeerde schadevergoeding en staat gelijk aan het bedrag aan loon dat voldaan had moeten worden tot de datum waarop een rechtsgeldig ontslag mogelijk was geweest.

Meer informatie? Bob Koppert helpt je graag!

Het arbeidsrecht kent verschillende vergoedingen bij ontslag. Wilt u meer informatie over ontslagvergoedingden en transitievergoedingen? Bob Koppert is gespecialiseerd in arbeidsrecht en helpt u graag verder met al uw vragen over de ontslagvergoeding. U kunt bij Koppert legal langskomen voor een gratis gesprek voor al uw juridische vraagstukken. Plan hier vrijblijvend een afspraak in.

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Ontruimingsbescherming cover

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga...

Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor Wenst u...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Kort geding

Alles over een kort geding Sommige ontstane...

Hoger beroep

Alles over hoger beroep  Hebt u een vonnis...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.