Uitkeringen

Alles over uitkeringen

Is uw arbeidsovereenkomst geëindigd? Dan kunt u als werknemer in aanmerking komen voor een uitkering (op grond van ons stelsel van sociale zekerheid). Dit is vaak een WW-uitkering, maar dat kan een ook Ziektewet-uitkering of een WIA-uitkering zijn. Heeft u vragen over uitkeringen? Of wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV en wilt u hier graag over sparren? Belt u dan gerust met Bob Koppert van Koppert Legal in Almere en Lelystad en hij helpt u graag verder.

 

Ww-uitkering

Als werknemer kunt u na afloop van uw dienstverband bij het UWV een uitkering aanvragen. U doet daarmee een beroep op de Werkloosheidswet. Valt u als werknemer geen verwijt te maken van het einde van de arbeidsovereenkomst? Dan verstrekt het UWV vaak deze uitkering. Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WW (meestal zijn dit overheidsinstanties)? Dan is het belangrijk om in de gaten te houden of de werknemer de WW-uitkering aanvraagt. Het komt namelijk voor dat werkgever en werknemer in het kader van een vaststellingsovereenkomst afspreken dat de werknemer zijn rechten op een WW-uitkering prijsgeeft. Ondanks deze afspraak dienen werknemers soms toch de WW-aanvraag in. De werkgever moet dan actie ondernemen richting de werknemer.

Heeft een werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst ernstig verwijtbaar gehandeld (door bijvoorbeeld diefstal te plegen)? Dan heeft hij of zij in principe geen recht op een WW-uitkering. De financiële gevolgen voor de werknemer zijn groot. De werknemer kan na afloop van het dienstverband wel een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter om het einde van de arbeidsovereenkomst aan te vechten. Een WW-aanvraag kan er nog wel eens toe leiden dat er een voorschot op de WW-uitkering wordt verstrekt. Als de kantonrechter echter van mening is dat de werkgever het dienstverband mocht beëindigen, moet het voorschot aan het UWV worden terugbetaald.

 

Ziektewet-uitkering

Bent u werknemer met een contract voor bepaalde tijd en gaat u ziek uit dienst? Dan hebt u recht op een Ziektewet-uitkering. Als werknemer vraagt u deze uitkering aan bij het UWV. De werkgever moet aan het UWV doorgeven dat de werknemer uit dienst treedt. Daarbij moet de werkgever aangeven dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan. Dit heeft gevolgen voor de gedifferentieerde premies. Deze kunnen omhoog gaan. Is de werkgever daarnaast eigenrisicodrager voor de Ziektewet-uitkering? Dan kan het verstandig zijn om de zieke werknemer een contractverlenging aan te bieden als er zicht is op herstel binnen afzienbare termijn. Als u het contract verlengt, hebt u als werkgever meer invloed op de controle en re-integratie van de medewerker, die nog steeds in dienst is.

 

Wia-uitkering

Na 104 weken arbeidsongeschiktheid beoordeelt het UWV of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering. Een arbeidsdeskundige beoordeelt eerst het re-integratiedossier. Daarna maakt de verzekeringsarts van het UWV een medische inschatting van de ziekte van de werknemer. De arbeidsdeskundige kijkt of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen voor re-integratie. Is de arbeidsdeskundige van mening dat de werkgever steken heeft laten vallen? Dan kan een loonsanctie worden opgelegd. Dat betekent dat de werkgever voor de duur van één jaar het salaris moeten blijven betalen en de werknemer zal moeten re-integreren. Gedurende dit jaar geldt dan nog steeds het opzegverbod bij ziekte. Vindt de arbeidsdeskundige dat de werkgever voldoende aan de re-integratie heeft gedaan? Dan wordt de WIA-aanvraag in behandeling genomen.

De WIA-beoordeling bestaat uit twee gedeelten:

  • De verzekeringsarts kijkt naar de beperkingen van de werknemer. De verzekeringsarts nodigt de werknemer uit voor een gesprek. De verzekeringsarts stelt een functionele mogelijkheden lijst op (FML).
  • Na deze medische beoordeling onderzoekt een arbeidsdeskundige of er arbeidsmogelijkheden zijn voor de werknemer. Hierbij wordt gelet op eventuele beperkingen. Aan de hand hiervan wordt arbeids(on)geschiktheid bepaald.

 

Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WIA-uitkering? Dan betaalt u de WIA-uitkering. Ook bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie. U kunt tegen de beslissing van het UWV bezwaar maken om deze kosten mogelijk te voorkomen.

 

Bezwaar

Werknemers en werkgevers die een belang hebben (bijvoorbeeld de eigenrisicodragers) kunnen tegen een beslissing van het UWV een bezwaarschrift indienen. Let er daarbij op dat het UWV dit bezwaar binnen zes weken na het besluit van het UWV moet hebben ontvangen. Bent u te laat? Dan wordt het bezwaar niet in behandeling genomen tenzij er een hele goede reden is waarom het bezwaarschrift te laat is ingediend.

 

Beroep

Als het UWV een beslissing op bezwaar heeft gegeven, kunt u daartegen een beroepschrift indienen bij de bestuursrechter. De rechtbank moet het beroep ontvangen binnen zes weken na de datum van het UWV-besluit.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen over een van bovenstaande uitkeringen? Of wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV en wilt u hier graag over sparren? Belt u dan gerust met Bob Koppert arbeidsrechtadvocaat in Almere en Lelystad van Koppert Legal. Hij helpt u graag verder bij ons op kantoor onder het genot van een kop koffie. Maak vandaag nog een afspraak!

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Ontruimingsbescherming cover

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga...
Transitievergoeding als ontslagvergoeding cover

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen...

Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor Wenst u...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Kort geding

Alles over een kort geding Sommige ontstane...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.