Voorlopig getuigenverhoor

Alles over een voorlopig getuigenverhoor

Wenst u een voorlopig getuigenverhoor op te starten? Of wilt u juist verweer voeren tegen een binnengekomen verzoek daartoe? De ervaren procesadvocaten van Koppert L kunnen u hiermee helpen. Wij nodigen u graag uit voor een kop koffie en helpen u met veel plezier verder.

In civiele procedures draait het vaak om bewijs: wie draagt de bewijslast van welke gestelde feiten en omstandigheden? Op welke wijze wenst de partij op wie de bewijslast rust het benodigde bewijs te leveren? Voorafgaand aan een procedure moet u samen met uw advocaat stil staan bij uw bewijspositie. Is het voorafgaand aan een procedure al duidelijk dat toewijzing van uw vorderingen mede afhangt van getuigenverklaringen?  Dan biedt het opstarten van voorlopig getuigenverhoor de oplossing.

 

Doel voorlopig getuigenverhoor

Met een voorlopig getuigenverhoor kan een partij voorafgaand aan een (bodem)procedure in een aparte (relatief korte) procedure één of meerdere getuigen onder ede (laten) horen. Aan de hand van de verklaringen in dit voorlopig getuigenverhoor kan vervolgens worden bepaald of er voldoende bewijs is om een procedure te starten. Een voorlopig getuigenverhoor wordt soms ook gebruikt om te voorkomen dat (mogelijk) belangrijk bewijs in een procedure verloren gaat. Denk bijvoorbeeld aan het horen van een cruciale getuige die al op leeftijd is.

 

Verzoekschrift getuigenverhoor

Een advocaat doet in een verzoekschrift een verzoek tot het opstarten van een voorlopig getuigenverhoor. De verzoekende partij moet in zo’n verzoekschrift aan de bevoegde rechter ten eerste het relevante feitencomplex schetsen. Verder moet de aard en hoogte van de in te stellen vorderingen worden vermeld. Dit geldt ook voor de feiten of rechten die men wil bewijzen. Verder is het van belang dat de getuigen met naam en woonplaats erin staan genoemd. Na het indienen van het verzoekschrift kan de verweerder een verweerschrift indienen. De rechter beoordeelt vervolgens het verzoek- en verweerschrift. Daarbij kijkt de rechter of de gestelde feiten en omstandigheden die de verzoekende partij wil bewijzen voldoende relevant zijn. In de praktijk wordt het verzoek tot het voorlopig getuigenverhoor meestal toegewezen. De rechter kan slechts het verzoek afwijzen indien:

  • de verzoeker misbruik van zijn bevoegdheid maakt of daar geen belang bij heeft;
  • het verzoek in strijd is met de goede procesorde;
  • er een zwaarwichtig belang voor afwijzing is.

 

Zitting voorlopig getuigenverhoor

Wanneer het verzoek voorlopig getuigenverhoor wordt toegewezen, plant de rechtbank een zitting in. De getuigen die de verzoekende partij wil horen, worden per aangetekende brief of deurwaarder opgeroepen. De opgeroepen getuigen zijn verplicht om te verschijnen en te verklaren. De verklaringen van de getuigen worden onder ede afgenomen en vastgelegd in een proces-verbaal. De verzoekende en verwerende partij krijgen deze toegezonden. Tezamen met uw advocaat kunt u aan de hand van de afgelegde verklaringen (beter) uw bewijspositie bepalen.

 

Taxe

Heeft een getuige kosten gemaakt om bij het voorlopig getuigenverhoor aanwezig te zijn? Dan kan de rechter een compensatie toekennen. Denk hierbij aan reis- en verblijfkosten, maar ook een vergoeding voor de gespendeerde tijd. Deze kostenvergoeding noemen we taxe en komt in eerste instantie voor rekening van de verzoekende partij.

 

Meer informatie?

De ervaren procesadvocaten van Koppert Legal kunnen u helpen wanneer u een getuigenverhoor wilt opstarten of een verweer wilt voeren tegen een binnengekomen verzoek. Komt u anders eens een kop koffie drinken! Wij zijn u graag van dienst.

 

Blog

Wilt u meer weten over diverse juridische onderwerpen? In onze blog artikelen geven wij antwoord op veel voorkomende vraagstukken en leggen we u uit, wat u in moeilijke situaties of conflicten kunt doen.

Ontruimingsbescherming cover

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming? Wat is het en hoe ga...
Transitievergoeding als ontslagvergoeding cover

Transitievergoeding als ontslagvergoeding

Heeft u als werknemer of als werkgever vragen...

Voorlopig deskundigenbericht

Alles over voorlopig deskundigbericht Heeft u...

Verstek, verstekvonnis en verzet

Alles over verstek, verstekvonnis en verzet Bent...

Kort geding

Alles over een kort geding Sommige ontstane...

Hoger beroep

Alles over hoger beroep  Hebt u een vonnis...

Advies gesprek

Heeft u hulp nodig bij een zaak en komt u er zelf niet uit?

Plan vrijblijvend een gratis adviesgesprek, dan bespreken we samen hoe wij u het beste kunnen helpen.